Ihminen voi olla luojan lahja toiselle

Yksi luojan lahjoista maailmalle on ihminen, joka kykenee olemaan autenttisesti oma itsensä. Hän, joka sallii toisten olla omia itsejään, pysyen rehellisenä omasta kokemuksestaan.

Tällaisesta ihmisestä voimme peilata myös itsemme. Hän on meistä erillinen pinta, jonka kautta katsoa oman kokemuksemme erilaisuutta tai samankaltaisuutta.

IMG_7691.JPG
Aaro Löf